Workshop för kabinpersonal

 

Var tredje flygpassagerare upplever mer eller mindre obehag, oro och rädsla inför och under sina flygresor.

Som kabinpersonal har du förmodligen sett alla varianter och upptänkliga sätt att handskas med sin flygrädsla. Däribland att många försöker ignorera och bara stå ut under sin flygresa. Sen kan det här skapa problematiska situationer, som tar tid och energi från er som personal och övriga medpasagerare. 

Vi erbjuder en utbildning som har de effektivaste och mest behjälpliga verktygen för att lugna och dämpa den räddas stressreaktioner. Små enkla övningar som man lär passageraren på plats, som sen den rädda själv kan utföra under resten av flygningen. Tar bara några minuter att genomföra och lära ut.

Workshopen innehåller konkreta och praktiska övningar att ta med sig och börja använda direkt efteråt! Innehållet och övningarna i workshopen är extraherade från Psykoprofylaxen, Motiverande samtal och Mindful EFT. (Emotional Freedom Techniques) för att passa er som arbetar som kabinpersonal.

Innehåll:

* Vi går igenom hur kroppen och hjärnan fungerar vid rädsla. Praktisk övning i att upptäcka och bemöta rädda passagerare.
* Mindful EFT (Emotional Freedom Techniques) Vad är det? Och hur kan det hjälpa den rädda? Praktiska övningar med oss själva och på varandra för att kunna instruera den rädda passageraren, som sen fortsätter själv under den tiden flygningen tar.
* Mentala strategier – hur vi kan visa passageraren ett alternativt sätt att tänka, här och nu.

Syftet och målet med denna en timmes workshop för kabinpersonal är att medvetandegöra det man gör idag och krydda det med några kraftfulla och konkreta verktyg, för att underlätta sin arbetsdag och enkelt hjälpa passagerare som upplever flygrädsla.

Varm Välkomna att höra av er för mer information!

 

In English: 

Every third passengers experience more or less discomfort, anxiety and fear before and during their flight.

As cabin crew, you've probably seen all the variations and possible ways to deal with fear of flying. Including that many passengers just try to ignore and endure yet with a very unpleasant experience of flying.
But this might also sometimes become a significant problem during a flight since it can demand energy and recources from the cabin crew and also become a discomfort for other passengers travelling on the same flight

We have a training program that has the most effective and practical tools to calm and subdue the passengers stress reactions. Small simple exercises that you show the passenger in distress who there after continues using the tools by themselves for the rest of the flight. Takes only a few minutes to perform and are easy to learn, even when you are distressed. The person also feel empowered by taking control of the situation and this itself can cure the problem with fear.

The workshop provides specific and practical exercises that you can start using immediately afterwards! The content and exercises in the workshop is extracted from Lamaze Breathing, Motivational Interviewing and Mindful EFT. (Emotional Freedom Techniques)

Content:

We go through the body and brain function when in fear. Practical training in detecting and response to passengers with anxiety och stressreactions.

Mindful EFT (Emotional Freedom Techniques) What is it? And how can it help the afraid passenger? Practical exercises with ourselves and each other to be able to instruct the passenger, who then can continue the practice by themselves when needed during the rest of the flight.
Mental Strategies - how we can show the passenger an alternative way of thinking, here and now.

The aim and goal for this one hour workshop is to empower the cabincrew with simple and powerful tools to be able to easily and without effort help passengers that experience fear of flying.

Welcome to contact us for more information!